Ledigt ridcenter i Vellinge kommun- var med och påverka från start

Vellinge 


Olsgårdsgatan 100      Ridcenter  


Ridcenter    


Olsgårdsgatan 100


LOKALTYP:Ridcenter    

YTA:15 139 kvm 


Ta chansen att påverka utvecklingen av Vellinges nya ridcenter!


I området finns idag ett befintligt ridhus motsvarande ca 3000 m2med tillhörande paddock ca 2600 m2.


Det som kommer att byggas följs av nedan:


Stallbyggnader:


Det kommer att uppföras 2 st stallbyggnader kallat stall A och stall B.


Stall A med en BTA om 593 m2 innehåller 16 st boxar med tillhörande sadelkammare, spolspilta, tvätt och tork samt ett mindre pentry/klubbrum. Paddock om ca 1500 m2.


Stall B med en BTA om 946 m2 och 18 boxar med tillhörande sadelkammare, spolspilta, tvätt och tork, ett större klubbrum med kök, omklädningsrum. Ett utrymme för grovfoder, redskap mm är också tänkt som tillkopplad del i stall B. Paddock om ca 6500 m2.


Stallbyggnaderna uppförs med väggar av isolerade betongsandwichelement för att uppná en hållbar och hyfsat underhållsfri byggnad med lång livslängd. All boxinedning och övriga material är av miljövänligt och hållbart material.


Fokus har legat på att skapa en funktionell och tilltalande miljö där hästälskaren ska finna en trygg och harmonisk miljö där man vill träflas och umgås med likasinnade.


Hagar mm


Inom fastigheten som totalt är på 16 hektar mark finns det beteshagar motsvarande ca 60,000 m2. Hagarna kan indelas i många olika storlekar tillsammans med brukaren.


Ytterligare ett projekt går att kombineras med Ridcenteret. Det är ett gästboende som har 15 radhus o 3 längor med 5 likadana lägenheter i varje länga. Lägenheter består av 4 rum och kök samt 2 badrum/toaletter.


Ta vara på denna chans och kontakta oss för mer information!